Tag Archives: tiệm giặt là EZ Laundry

Windy cung cấp hệ thống thiết bị giặt là cho EZ Laundry

Máy giặt sấy xếp chồng

Hệ thống tiệm giặt là EZ Laundry hiện nay mới được Công ty TNHH Windy Việt Nam cung cấp hệ thống giặt là với đầy đủ các trang thiết bị cho một tiệm giặt là chuyên nghiệp theo chuẩn Mỹ . Một số hình ảnh tại tiệm giặt là EZ Laundry :       […]